Björn Ohlsson
Björn Ohlsson

Datum idag:


Tele

Kinnevikens El AB utför teleinstallationer såsom nybyggnad, ombyggnad och utökning av befintliga teleanläggningar.