Björn Ohlsson
Björn Ohlsson

GDPR
Datum idag:


GDPR

Ditt förtroende är viktigt för oss på Kinnevikens El AB och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Nu vill vi informera dig om en förbättrad och positiv förändring gällande hur vi hanterar dina personuppgifter.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Personuppgifter om kunder som hanteras i Kinnevikens El AB används för att skicka fakturor och ansöka om ROT bidrag till skatteverket. När kund åberopar att den vill utnyttja ROT bidrag kommer Kinnevikens El AB att ta del av personuppgifter. Personuppgifterna uppges självmant av dig som kund och behövs för att kunna uppfylla avtalet med dig. Personuppgifterna används endast till ovan nämnda och kommer ej att vidarebefordras till annan organisation.

Om ni som kund hos Kinnevikens El AB vill ta del av vilka uppgifter vi har samlade så kan ni beställa ett registerutdrag av oss.

Björn Ohlsson
Ägare/VD Kinnevikens El AB